Medlemsinformasjon


Søknad om medlemskap (trykk her).


Skjema for landstrøm.

Skjemaet fylles ut med blokkbokstaver/maskin og sendes elektronisk til havnesjef@saltnes-batforening.no

skjema_landstrøm.pdf


Andre henvendelser sendes til post@saltnes-batforening.noStavanger kommune

Handlingsplan for kommunale småbåthavner

Driftsavtale for kommunale småbåthavner


Foreningen har fått egen adresse. Denne er som følger:

Saltnes Båtforening Hundvåg

Niseveien 35

4083 Hundvåg