Styret 2017

 

 

Leder:             Nils Knudsen

Telefon:           915 48 290

E-post:            nils.knudsen@lyse.net

 

Nestleder/

Kasserer:   Roar Husebø

Telefon:           901 44 172

E-post:            roar.husebo@lyse.net

 

Sekretær:        Jonny M. Indrebø

Telefon:           911 13 057

E-post:            jonny.indrebo@lyse.net

 

Styremedlem:  Lars Nødtvedt

Telefon:           406 98 523

E-post:            lars.nodtvedt@lyse.net

 

Styremedlem:  Helge Danielsen

Telefon:           924 93 817

E-post:            helgedan@lyse.net

 

Styremedlem: Odd Nøland

Telefon:          900 81 327

E-post:            oknoland@broadpark.no

 

Havnesjef:      Nils Knudsen

Telefon:          915 48 290

E-post:            nils.knudsen@lyse.net

 

Ass. havnesjef: Kåre Vatland

Telefon:             959 36 989

E-post:              ktv@lyse.net