Styret 2018

 

 

Leder:             Tom Haldorsen

Telefon:           995 40 905

E-post:           tom.haldorsen@gmail.com

 

Nestleder/

Kasserer:   Roar Husebø

Telefon:           901 44 172

E-post:            roar.husebo@lyse.net

 

Sekretær:        Helge Danielsen

Telefon:            924 93 817

E-post:            helgedan@lyse.net

 

Styremedlem:  Lars Nødtvedt

Telefon:           406 98 523

E-post:           lars.nodtvedt@lyse.net

 

Styremedlem:  Kåre Vatland

Telefon:           959 36 989

E-post:            ktv@lyse.net

 

Styremedlem: Odd Nøland

Telefon:          900 81 327

E-post:           oknoland@broadpark.no

 

Havnesjef: Kåre Vatland

Telefon:           959 36 989

E-post:           ktv@lyse.net

 

Ass. havnesjef: Lars Nødtvedt

Telefon:            406 98 523

E-post:             lars.nodtvedt@lyse.net

 

Ass. havnesjef: Frode Olsen

Telefon: 955 27 472

E-post: frode@klart-vann.no