Medlemsinformasjon

Søknad om medlemskap.

Følg henvisningene i dokumentet : soknad_medlemskap17.doc

 

Skjema for landstrøm.

Skjemaet fylles ut med blokkbokstaver/maskin og sendes elektronisk til havnesjef@saltnes-batforening.no

skjema_landstrøm.pdf

 

Andre henvendelser sendes til post@saltnes-batforening.no

 

 

Stavanger kommune

Handlingsplan for kommunale småbåthavner

Driftsavtale for kommunale småbåthavner

 

Foreningen har fått egen adresse. Denne er som følger:

Saltnes Båtforening Hundvåg

Niseveien 39

4083 Hundvåg